Hromosvody
- výroba, dodávka,montáž a opravy hromosvodů
- revize, zpracování projektové dokumentace, konzultace a poradenství,
- používané materiály  FeZn, Cu, AlMgSi.
_
Co je to vlastně hromosvod ?
_
Hromosvod, ochranu před přímým úderem blesku, tvoří štít, který má za úkol zachytit převážnou část bleskového proudu a vytvořit mu co nejpřímější cestu k zemniči. Podle druhu objektu se soustava hromosvodu liší v závislosti na ochranné hladině (I. - III.), do které daný objekt spadá. Normy EN 61024-1 (ICE 1024-1) a NF C 17 102 rozlišují ochrannou hladinu dle požadované účinnosti. Od uvedené ochranné hladiny se odvíjí i způsob provedení hromosvodu.
_
Nejrozšířenější způsob ochrany před přímým úderem blesku spočívá zjednodušeně ve vytvoření vodivé překážky, která znemoží průnik bleskového výboje k chráněnému objektu a svede převážnou část energie blesku do zemnící soustavy (tzv. hromosvod Franklinova typu).
_
Takto navržený hromosvod musí být zhotoven z materiálů, které dobře odolávají korozivním vlivům okolního prostředí. V české republice je nejrozšířenějším materiálem pozinkovaná ocel.

blesk.jpg (25364 bytes)